Novinky

!!!!

04.01.2022 21:07

Hledáme:

 

TANEČNÍKY     chlapce a dívky ve věku 5-13 let, případně dospělé, kteří by se chtěli zapojit do hudebně tanečních „folklorních příběhů“ s naším souborem

a dále

MUZIKANTY   hráče na housle, violu, akordeon nebo cimbál, věk nerozhoduje

ZÁPIS Z VÝROČNÍ SCHŮZE ze dne 9. ledna 2020

04.02.2020 20:59

Zápis z výroční schůze „Jabloňka Martinice“,z. s.

ze dne 9. ledna 2020

 

Výroční schůze je usnášeníschopná (viz.přiložená prezenční listina)

 

1, přivítání členů

2, členské příspěvky

5, hospodaření v roce 2019

6, akce 2020

6, Inventarizace

7, debata, ukončení schůze

 

 

1, Petra Zrníková – předsedkyně spolku – přivítala členy souboru, proběhl zápis do prezenční listiny

 

2,Výše členských příspěvků zůstává v letošním roce ve výši 300,- Kč (třistakorunčeských). Částka je splatná do konce měsíce února 2020. Prosíme rodiče, aby platby odevzdávali včas a na zkouškách, ne na akcích.

 

3, 6. ledna 2020 odevzdáno na Obecní úřad vyúčtování dotací od Obecního úřadu Martinice, které bylo schváleno a v pořádku – vypracovala Petra Zrníková.

V současné době se zpracovávají podklady pro podání daňového přiznání – Petra Zrníková.

Všechny dokumenty a doklady k dispozici u paní Petry Zrníkové, Martinice 66.

Tímto vyzýváme všechny členy o doplacení dluhů za rok 2019 (členské příspěvky, soustředění) !!!

 

4, Na akce jezdit s větším časovým předstihem, využívat společné souboré oblečení (trika,mikiny), zvýšit pozornost chystání krojů před každou akcí!

Kroje opatrovat a skladovat ve vhodných podmínkách (uložené v obalu na šaty a pověšené na ramínku).

 

Plánované akce na rok 2020:

 

Dětský karneval – 22.února 2020 – Martinice

Morena, mazanec, jarní dílničky – 28. března 2020 - Martinice

Soustředění souboru – 19. - 22. března 2020 – Hostýn

Čarodějnice – 30. dubna 2020  – Martinice

Hody – 1. května 2020  Martinice

Hody Bezměrov - 30. května 2020

Dožínky mikroregionu holešovko – 5. září 2020

Lampionový průvod – 31.října 2020 – Martinice

Rozsvěcení vánočního stromu – listopad -  prosinec 2020

 

Termíny akcí jsou orientační….

 

Podrobné projednání nejbližší konané akce, karnevalu:

rozdání žádostí o sponzorské dary

chystání kulturního domu –   sobotu v 9.30 hod. !!!

Bufet – (občerstvení – rodiče, dle možností něco přichystají, nákup – Zrníková).

Prodej bufetu – p. Doleželová, p. Linhartová

Kuchyň – p.Zrníková, p. Zrník

tombola – Regentíková

rodiče – zabalený, připravený dárek dle vlastního uvážení, odevzdají co nejdříve p. Regentíkové

princip prodeje lístků zůstává stejný jako v minulém roce (obálková metoda)

vstupné – dospělí 50,-  Kč, dítě - 10 Kč ) PRODEJ p. Regentíková.

 

Plakáty – Zrníková

 

Kouzelník, hudba – Brázdilová

 

Úklid po akci.

 

6, Inventarizace

Všichni přítomní členové zapsali do přichystaného formuláře, které krojové části a souborové oblečení mají doma.

Celkovou inventarizaci všeho majetku souboru provede Petra Zrníková do formuláře – Inventurní soupis zásob a založí.

Na 1. zkoušku v únoru donesou všichni souborové trika a mikiny ke kontrole velikostí, výměně a sepsání, komu co objednat.

 

 

 

7, Závěrem proběhla diskuze k jednotlivým akcím:

 

- Kdo pojede na Hostýn na soustředění svým automobilem, nahlásit SPZ, kvůli  vyřízení povolení k výjezdu !

 

- domluvili jsme se na spaní na lůžku ve spacáku (levnější varianta)

 

- vybíráme 800,- Kč zálohu na soustředění, po ukončení soustředění proběhne vyúčtování.

 

Morena

- letos se nebude Morena vynášet po obci do potoka, ale pouze se v kulturním zařízení udělá koutek s informacemi o tomto zvyku.

 

- soutěž o nejlepší mazanec zůstává, oslovte své známé, aby se přihlásili.

 

- dílničky: I. Brázdilová, Z. Bardodějová, M. Regentíková, R. Doleželová

 

Závěr: kontrola e-mailů, telefonních čísel.

Předsedkyně spolku poděkovala za účast členů na členské schůzi.

 

 

 

 

Zapsala: Petra Zrníková

 

 

 

Kontrolovala: Ilona Brázdilová, Lenka Nedbalová

 

 

Příloha: Prezenční listina

 


 

DALŠÍ OCENĚNÍ V KROMĚŘÍŽI - NEJLEPŠÍ PÁSMO

30.03.2019 20:00

Na soutěži Hanáckých souborů v Kroměříži jsme dostali další ocenění za nejlepší taneční pásmo - tentokrát za pásmo nazvané "Jabloňka" !!!

NÁBOR NOVÝCH ČLENŮ

23.09.2017 00:00

Hledáme

TANEČNÍKY – chlapce a dívky

chlapce ve věku od 4 let do - věk neomezen

MUZIKANTY / MUZIKANTKY

hráče na: housle, violu, basu, klarinet, případně cimbál (věk nerozhoduje - děti i dospělí)

ZPĚVÁKY / ZPĚVAČKY

věk nerozhoduje!!!

Těšíme se na setkání s Vámi!!!

NAŠE ÚSPĚCHY

30.04.2017 17:17

 

NAŠE

 

ÚSPĚCHY

Minulý měsíc jsme se zúčastnili postupové přehlídky v Kroměříži, kde jsme dostali cenu poroty za nejlepší hudebně-taneční pásmo s názvem "POJEDEM DO MLÉNA" a postoupili do dalšího kola - do Prostějova, kde jsme právě dnes 30.04.2017 měli druhé kolo postupové soutěže a získali jsme opět ocenění od poroty a dostali se tím pádem mezi první tři nejlepší dětské hanácké soubory.

 

 

Zápis z valné hromady 2014

14.06.2014 21:41

Valná hromada jaro 2014.pdf (28,9 kB)

Webová prezentace byla spuštěna

01.02.2013 10:27

Máme radost, protože dneškem má Jabloňka nové internetové stránky. Pravidelně budeme obměňovat obsah, fotogalerii a jednotlivé akce.

Zdravíme všechny, kdo naše stránky navštíví!