O kom je tu vlastně řeč

Jsme Hanácký folklorní soubor, který vznikl v roce 2012. Máme dvě "umělecké" vedoucí - paní Petru Zrníkovou a paní Ilonu Brázdilovou.

Soubor navštěvují děti od 5 do 15ti let.

Vystupujeme společně na různých folklorních i nefolklorních akcích v okolních obcích a městech. Na Dožínkách, hodech, kácení máje a různých slavnostech.

Na konci zimy vynášíme Morenu a vítáme jaro, podílíme se na pořádání většiny kulturních akcí, u nás, v Martinicích, společně s ostatními organizacemi v obci.

Pro naši obec pořádáme každý rok dětský karneval, před svátky Velikonoc pořádáme soutěž o nejlepší mazanec a tvořivé dílny pro děti, dále pak pálení čarodějnic a lampionový průvod.

Jako spolupořadatelé se v Martinicích podílíme na hodech, na rozsvěcení vánočního stromu a nyní nově i na pohádkovém lese.

Každý rok, na jaře máme také třídenní, až čtyřdenní soustředění, na samotě v krásné přírodě a nebo například na zámku v Dřevohosticích. Děti si na soustředění užijí i spoustu volné zábavy.

V prosinci, pro děti ze souboru, ještě pořádáme předvánoční večer plný hudby, zábavy a soutěží spojený s besídkou a vystoupením pro rodiče.

Celý rok ukončujeme vánočním pásmem v některém z kostelů v okolí.

 

Naše úspěchy:

V roce 2014 jsme byli pozváni do Lutopecen, k obohacení programu, při příležitosti vytvoření českého rekordu, "nejdelší tlačenka",kde nás natočila krátce televize Nova.

V roce 2017 se Jabloňka zúčastnila postupové přehlídky dětských folklorních souborů v Kroměříži a postoupila do druhého, krajského kola v Prostějově, kde získala ocenění, spolu se dvěmi dalšími soubory, za nejlepší hudebně taneční pásmo, s doporučením programové rady, do širšího výběru z regionální přehlídky Hané.

Jabloňka má ještě malou muziku - akordeon, housle, flétnu a zpěv, se kterou v roce 2016 nahrávala jednu píseň pro Český rozhlas. 

Vroce 2019 jsme se zúčastnili soutěže folklorních souborů Sedmikvítek v Holešově, kde náš soubor získal 3. místo.                                                                                                                                                                                                                

V roce 2016 jsme dali dohromady ještě skupinu zpěváků a doufáme, že se celý soubor bude nadále rozrůstat!

Naším hlavním cílem je podílet se na udržení toho nejkrásnějšího, co nám zůstalo po našich předcích, tj. uchovávat naše národní tradice, krásu hanáckého kroje a hanáckých písniček pro další generace.

Naší snahou je probudit již mezi našimi nejmladšími zájem o folklor, hudbu, zpěv a tanec.

I.B.

 

Členové souboru

Vedoucí souboru:     Petra Zrníková

                              Ilona Brázdilová (taneční choreografie)

 

 

Muzikanti :

 

Vedoucí hud. složky, flétna,  zpěv :   Ilona Brázdilová

Akordeon :     Magdaléna Rožnovská,, Honza Malíček

Zpěv :           Veronika Rožnovská, Veronika Nováková, Marie Ospalíková, Lenka Doleželová, 

                    Eliška Brázdilová,  Ilona Brázdilová, Vojtěch Hofman, Jakub Hofman

Housle :        Veronika Nováková

 

 

Tanečníci :

 

Bardodějová Andrea

Bardodějová Veronika

Brázdilová Eliška

Doleželová Lenka

Hofman Jakub

Hofman Vojtěch

Linhartová Gita

Nedbalová Lenka

Regentíková Marika

Regentíková Darina

Zrníková Karolína

Zrníková Ivana

 

 

Naši bývalí členové :

Černíčková Sandra

Janalíková Eliška

Řiháčková Eliška

Pavel Žižlavský

Diana Nevláčilová

Jitka Černíčková

Pavla Paštěková/Bakalová

Pospíšilová Viedunka

Juráňová Natálie

Surová Nikola

Šumšal René

Pospíšil Vítek

Drábek Vítek

Prášilová Michaela

Nedbal Petr 

Stratilová Nela

Zavadilová Simona

Vrbecká Sabina

Vrbecký Vladimír

Odstrčil Martin

Odstrčil Stanislav