Poděkování

Vedení souboru moc děkuje Pavle Rožnovské, Ivaně Nevláčilové a Romaně Doleželové za neustálou ochotu pomáhat při veškerých akcích pořádaných souborem!!!

Zároveň děkujeme všem, kteří nám s čímkoliv pomáhají, či nás jakýmkoli způsobem podporují!!!